நக்கீரன்-முதல்பக்கம்
நேர்காணல்
  நேர்காணல்
   
நடுகல்லின் மையப் பகுதியில் அரசன் குதிரை மீது அமர்ந்து போரிடுவதுப் போலவும், அதனை எதிர்க்கும் வீரன் கையில் கேடயமும் வாளும்கொண்டு போரிடுவது போலவும், போர்களத்தில் குதிரைகள், வீரர்கள் வீழ்வது போலவும் நடுகல்லில் காட்சிப்படுத்தி இருப்பதால் போர்களத்தில்இறந்துப்பட்ட அரசனுக்கு எடுத்த நடுகல்லாக இதைக் கருதலாம்.
கவிதை
  கவிதை
   
ஒக்கிப் புயலால் மீனவர்கள் துக்கித்து துடிதுடிக்கையில் அவரது தோன்றல்கள் நூற்றாண்டுவிழா எடுக்கின்றனர்
பத்தி
  பத்தி
   
அறிந்துகொள்வோம் தினம் ஒரு வரலாறு!
படித்ததும் பிடித்ததும்
  படித்ததும் பிடித்ததும்
   
காந்தியடிகளின் பேரனும் முன்னாள் மே.வங்க ஆளுனருமான கோபாலகிருஷ்ணகாந்தி, ”தேசிய அரசியல் சதுரங்கத்தால் தவிர்க்கவே முடியாதவராகத் திகழ்ந்த ராஜதந்திரி” என கலைஞரைப் பாராட்டுவதோடு, ’வாய்ப்பு-உழைப்பு இரண்டும் சேர்ந்துதான் அவருக்கு மேடை அமைத்துக்கொடுத்தன’ என்று கலைஞரை கவனமாக எடை போடுகிறா
நிகழ்வுகள்
  நிகழ்வுகள்