நக்கீரன்-முதல்பக்கம்
நேர்காணல்
  நேர்காணல்
   
தீண்டாமையே நம் நாட்டில் முடிவுக்கு வராதநிலையில், நவீன தீண்டாமை உருவெடுத்துவருவது...
கவிதை
  கவிதை
   
என் எழுதுகோல் முன்னால் பல பிறவிகளை எடுத்திருந்தது
பத்தி
  பத்தி
   
மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைக்காடுகளில் சிங்கம் இல்லை. சிதம்பரம் சார் தான் சிங்கம் போல காடுகளில் உலாவிக்கொண்டிருந்தார். இந்தக் காட்டிலுள்ள, ஒவ்வொரு மரத்தைப் பற்றியும் அவர் தெரிந்து வைத்திருப்பார். ஒழுக்கம், நேர்மை, கண்டிப்பு எல்லாவற்றிக்குமே அவர் தான் உதாரணம். அன்றைக்கு சந்திரனை பிடிதத்ததும், அவன் சொன்னை தகவல்களை வைத்துதான், வீரப்பன் கும்பலை பிடிக்கவேண்டுமே என்ற ஆர்வத்தில் காட்டுக்கு போனார்.
படித்ததும் பிடித்ததும்
  படித்ததும் பிடித்ததும்
   
நிகழ்வுகள்
  நிகழ்வுகள்