நக்கீரன்-முதல்பக்கம்
நேர்காணல்
  நேர்காணல்
   
பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ‘எழுத்தேணி அறக்கட்டளையை’ நிறுவி அதன் மூலம் பல்வேறு ஏழை மாணவர்கள் படிப்பதற்கு நிதி உதவிகளைச் செய்துவருகிறார். இவை...
கவிதை
  கவிதை
   
மாண்புமிகு மண்ணின் மைந்தர் மண்ணைக்காக்கும் நெடும்போரில் கடைசியில் மண்ணில் கலந்து விட்டார்..
பத்தி
  பத்தி
   
பல்லுயிர் பெருக்கத்தின் அமைவிடமாய் உள்ள மேற்குத்தொடர்ச்சி மலையின் ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்தின் வழியாக பரம்பிக்குளம் புலிகள் காப்பகத்திற்கு சென்றால்...
படித்ததும் பிடித்ததும்
  படித்ததும் பிடித்ததும்
   
மூத்தவர் எல்லாம் அண்ணன் ; இளையவர் எல்லாம் தம்பி. இதுதான் நக்கீரன் பத்திரிகை ஊழியர்களிடையே உள்ள உறவுமுறை...
நிகழ்வுகள்
  நிகழ்வுகள்
   
கூட்டத்தில் பேச பட்டுக்கோட்டை எழுந்த போது மக்கள் கவிஞர் என்று பாட்டாளி மக்கள் குரல் உயர்ந்தது. மறுபடியும் எழும் போதும் அதே குரல்கள் உயர்ந்தது. பாட்டாளி மக்கள் வைத்த பெயர் தான் “மக்கள் கவிஞர்“